30. 05. 2009.

još malo veterana
Znaju se ljudi družiti ... a i ovi mladi bi trebali više da se druže ...