08. 05. 2017.

Bosna i Hercegovina - Srbija, Sabahudin Subašić, 6 : 0